10: Sikre dagens sykelønnsordning?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener at vi fortsatt må jobbe for å redusere sykefraværet og at potensialet for reduksjon er til stede. Partene vil drøfte dette nærmere når nye IA-forhandlinger starter i 2018.