5: Styrke den tidlige innsatsen, blant annet gjennom en norm for lærertettheten?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener det er viktig å målrette innsatsen der den trengs mest, slik at elever som trenger det får tilrettelagt undervisning.