8: Tette "hullene" for dem som etter lang yrkeskarriere uforskyldt taper sine rettigheter eller skifter mellom privat og offentlig sektor?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Regjeringen og Stortinget har et viktig ansvar i å få på plass et mer helhetlig pensjonssystem for offentlig tjenestepensjon og AFP, slik at disse fullt ut støtter opp under pensjonsreformen og spiller bedre sammen med pensjonssystemene i privat sektor.

Når det gjelder AFP er det slik i dag at den ansatte kan miste muligheten til AFP ved å skifte jobb mellom sektorene sent i arbeidslivet. Dette er uheldig, og kan sette stopper for jobbskifter og mobilitet. At AFP ordningene i privat og offentlig sektor harmonerer i fremtiden vil derfor være viktig. Privat AFP – etter pågående evalueringsprosess – må sette rammen for en offentlig AFP-modell.