11: Videreføre og forsterke IA-avtalen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO står bak dagens IA-avtale. Avtalen skal reforhandles i løpet av året og det vil være for tidlig å låse seg til noen posisjon.