Hva kan vi gjøre for å øke arbeidslivsrelevansen i studiene?

Det er fortsatt utviklingspotensiale når det gjelder å knytte arbeidsliv og høyere utdanning tettere sammen. Dette gjelder spesielt arbeidslivsrelevans i utdanningene.

- Det foregår mye godt samarbeid mellom næringsliv og universitets- og høyskolesektoren, men utviklingen går for sakte, sier Are Turmo i NHO.

Publisert 14.01.15

Arbeidslivspolitikk

I 2006 påla Kunnskapsdepartementet alle høyskoler og universitet alene eller sammen med andre institusjoner å opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) (oppfølging av St.meld. nr. 44, 2008-2009, Utdanningslinja).

– Samarbeid mellom arbeidsliv og universitets- og høyskolesektoren er ofte tilfeldig og personavhengig. Det foregår mye godt samarbeid, men utviklingen går for sakte, sier avdelingsdirektør Are Turmo i NHO.

Dette var også departementets oppfatning og grunnlaget for å pålegge institusjonene å opprette RSA. Høsten 2013 purret Riksrevisjonen på saken, fordi mange universiteter og høgskoler ennå ikke hadde etablert rådene.

– Dette tror vi er et godt tiltak, men vi har ikke egentlig sett hvordan RSA fungerer i praksis. Så det skal vi nå se nærmere på, og vi vil vurdere å bygge ordningen ut. Vi vil styrke innsatsen for at studenter sikres en utdanning som faktisk er relevant for arbeidslivet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad til SIU-magasinet.

For å avstemme tilbud og etterspørsel etter kompetanse og sikre relevans i studietilbudene må høyere utdanning og arbeidsliv samarbeide tett. Hvordan fungerer de nye rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA)?

NHO inviterer til frokostmøte torsdag 22. januar for å diskutere dette.

Du møter blant andre:

  • Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet.
  • Rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.
  • NHOs representanter i RSA
  • LO
  • NOKUT

Her kan du melde deg på frokostmøtet.

Tid: 22. jan. kl. 08:30 - 11:00
Arrangør: NHO
Servering: Frokost
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, Majorstuen