Aldersgrense nødvendig

- Arbeidslivet trenger en aldersgrense for når oppsigelsesvernet opphører. Ellers risikerer vi vanskelige og vonde enkeltsaker, mener NHO-direktør Svein Oppegaard.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 17.01.14

Arbeidslivspolitikk

Den siste uken har aldersgrenser i arbeidslivet vært diskusjonstema i en rekke medier. Det startet med at VG omtalte NRK-kommentator Steinar Mediaas, som må gå av ved fylte 67 år – til tross for at han ønsker å fortsette. Selv om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om at stillingsvernet opphører ved 70 år, så er det mulig å benytte en bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år, slik NRK her gjør.

Arbeidsminister Robert Eriksson fulgte opp med at han ønsker å heve eller fjerne aldersgrensen på 70 år, i tillegg til å fjerne de bedriftsfastsatte grensene. Han har også tatt til orde for å fjerne særaldersgrenser.

Torsdag kveld hadde Debatten i NRK1 aldersgrenser som tema.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, er tydelig på at det ikke er forbud mot å jobbe etter at man har nådd 70-årsgrensen:

Uten et stoppunkt kan vi få mange vanskelige situasjoner

- Man kan selvfølgelig fortsette å jobbe, men man har ingen rett. Jeg tror flere og flere arbeidsgivere vil sette pris på eldre arbeidstakere. Men jeg mener det er klokt å holde på aldersgrensen. Uten et stoppunkt kan vi få mange vanskelige situasjoner og saker med folk som ikke forstår at de ikke er like dyktige som før.

60-åringene viktigst
- Det viktigste for arbeidsmarkedet er å få de i begynnelsen av 60-årene til å stå litt lenger. Det er der hovedutfordringen ligger.

Også LO oppfatter det som mye viktigere å få personer tidligere i 60-årene til å stå lenger i jobb, enn muligheten for å jobbe til 75 års alder. Nestleder Tor Arne Solbakken sier til VG – som NHO – at en fjerning av muligheten for å bruke alder som oppsigelsesgrunn trolig vil utløse mange vanskelige og triste saker når eldre ikke lenger kan utføre jobben. LO ønsker derfor å bevare bestemmelsen om at stillingsvernet opphører ved fylte 70 år.

Stort skritt
Svein Oppegaard mener NHO har tatt et ganske stort skritt ved å åpne for å fjerne den bedriftsfastsatte grensen på 67 år:

- NHO ønsker flere eldre i arbeid. Det er bra for den enkelte, for samfunnet og for bedriftene. Eldre har viktig kompetanse og erfaring bedriftene trenger. Og for bedriftsfastsatt aldersgrense må arbeidsgiver i dag praktisere grensen konsekvent, hvilket betyr at også de arbeidstakerne som er ønsket må slutte. Sammen med den generelle utviklingen i levekår og pensjonsreform, så ser vi derfor gode grunner for å fjerne denne ordningen.

Tre råd
NHO-direktør Svein Oppegaard ser frem til den lovede dialogen med regjeringen og tror den vil forstå argumentene. Han gir arbeidsminister Robert Eriksson tre klare råd om aldersgrenser i arbeidslivet:

  • Det må være en grense, og den bør fortsatt gå på 70 år
  • Særaldersgrenser bør heves eller fjernes når disse ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhetsmessige årsaker
  • Bedriftsfastsatte aldersgrenser kan fjernes