IA-seminar 3. februar

Arbeid på resepten

- Vi må løse gåten med de diffuse lidelsene. Det vil få ned sykefraværet, sa NAV-sjef Joakim Lystad da han foredro på seminaret Endelig mandag – Langtidsfrisk på jobb.

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, NAV

Publisert 04.02.14

Arbeidslivspolitikk

Lystad viser til at 30 til 50 prosent av oss vil få psykiske helseproblemer i løpet av livet. Det positive er at flertallet av disse er i arbeid. Ved å få bort en del av fordommene om slike lidelser mener Lystad flere vil komme seg helt eller delvis i jobb.

- Det er ikke flere som får psykiske problemer, men det er flere som faller ut av skole og arbeidsliv enn før, sa Lystad. Han mener at graderte sykemeldinger er et av virkemidlene som kan brukes. 

Status på IA

Deltakerne på seminaret fikk også en status på arbeidet med ny IA-avtale. Avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim sa at NHO ønsker en avtale som går fra kontroll og overvåking til tillit!

- Vi mener dessuten at avtalen blant annet må føre til redusert belastning på arbeidsgiver, forenkling av systemet for oppfølging av sykefravær, fjerne sanksjonssystemet og forebygging, sa Hiim. 

Seminardeltakerne fikk også med seg gode eksempler på hvordan det jobbes med Inkluderende arbeidsliv fra Norsk Industri, fastlege Erik Werner, Caverion og SINTEF.

Kontaktperson: Fagsjef Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri