NHOs HR-dag

Arbeidspolitisk toppmøte

- Midlertidige stillinger gir ingen nye jobber, sa LO-nestleder Tor-Arne Solbakken. - Midlertidig ansettelse fører til fast stilling, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund. De møttes på NHOs HR-dag.

Kristin SkogenLund og Tor-Arne Solbakken

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i arbeidslivspolitisk duell på NHOs HR-dag, ledet av NHOs informasjonsdirektør Rune Nøstvik

Publisert 26.09.13

Arbeidslivspolitikk

Det ble invitert til arbeidspolitisk toppmøte ved starten av NHOs HR-dag torsdag. LOs første nestleder og NHOs administrerende er enige om mye. Med seg på scenen hadde Solbakken NHOs notat med innspill til partiene som sitter i regjeringsforhandlinger. Der hadde han satt mange plusser – det var først og fremst i kapitlet om "et moderne arbeidsliv" han hadde innvendinger.

- Når NHO snakker om fleksibilitet, så betyr det at man skal jobbe mer og få mindre betalt. Og ta en studietur til Sverige – det har ikke blitt nye arbeidsplasser av mer midlertidige ansettelser, sa Solbakken.

- Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at midlertidig ansettelse er en vei inn i arbeidslivet for unge og andre som står utenfor. Dette er det beste springbrettet inn i faste stillinger. Det er et faktum, kontret Skogen Lund.

Hun pekte på at fleksibilitet er et gode – ikke bare for arbeidsgivere, men vel så mye for arbeidstakerne.

Ingen rasering
- Og når vi ønsker moderate endringer i arbeidsmiljøloven, så er det ikke snakk om å rasere arbeidslivet, sa NHO-sjefen, og pekte på at det daglig skjer tusener av brudd på loven.

- Men om flesteparten kjører over fartsgrensen på 100 km/t på motorveien inn til Oslo, så betyr ikke det at vi må heve fartsgrensen for at færre skal bryte loven, svarte Solbakken.

- Jeg elsker den analogien, repliserte Skogen Lund. - Selv om vi kjørte i 60 km/t på sekstitallet, betyr ikke det at vi skal fortsette å kjøre i 60 i dag – selv om vi har fått nye motorveier.

Åpninger
Men selv om LO-nestlederen talte varmt for vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ville han ikke beskrive forholdet til loven som "religiøst". - Vi kan sette oss ned og se på om det er enkeltelementer som kan justeres.

- Dette er nye takter. Før opplevde vi det som å snakke til en vegg. Nå er det en vegg med åpninger, sa NHO-sjefen.

Begge kom også innom viktigheten av å jobbe for verdiskaping og konkurransekraft i Norge. Solbakken uttrykte bekymring for at lønnsveksten har vært noe høyere enn produktivitetsveksten de siste årene.

- Hørte dere hva han sa nå, kom det kjapt fra Skogen Lund.


HR-dagen på Twitter: #NHOHR