Arbeidstid og helse

En ny rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt om arbeidstid og helse gir en oppdatert oversikt over kunnskap om sammenhengene mellom skiftarbeid, lange arbeidstider og utfall på helse, sikkerhet og funksjon.

Publisert 20.02.14

Arbeidslivspolitikk

Rapporten bekrefter tidligere forskning at lange arbeidsøkter, herunder skiftarbeid og nattarbeid, kan føre til risiko for nedsatt funksjon og feilhandlinger.  Av helseutfall kan bl.a. nevnes søvnforstyrrelser  ved skiftarbeid og risiko for hjerte- og karsykdommer ved lange arbeidsøkter over tid. 

Det anbefales god oppfølging i samarbeid med bedriftshelsetjenesten  med arbeidshelsekontroller av ansatte som er i disse målgruppene.

Nedlasting

Hvordan velge bedriftshelsetjeneste (BHT)

En veiledning for arbeidsgivere som skal velge eller evaluere sin bedriftshelsetje... Les mer