Bli med NHO-sjefen bak kulissene

- Jeg er ikke nervøs før liveintervjuer, avslører NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Bli med når hun farter fra det ene til det andre intervjuet for å snakke om fedrekvoten.

SE VIDEO: Bli med på Kristin Skogen Lunds travle dag.

Publisert 24.09.14

Arbeidslivspolitikk

Det har vært mye fokus på fedrekvoten denne uka.

NHO-sjefen sparket liv i debatten etter at hun foreslo at vi må tenke nytt rundt foreldrepermisjonen dersom regjeringens forslag, som nå er ute på høring, blir vedtatt. Likestillingsminister Solveig Horne ønsker nemlig at mor med et lite kryss skal kunne overta hele perioden som nå er forbeholdt far. 

- NHO er en sterk tilhenger av en fast fedrekvote, men da blir grunnlaget for 59 ukers foreldrepermisjon borte. I så fall kan man like gjerne fjerne de ekstra ukene fedrene har fått de siste årene og heller satse på andre tiltak for likestilling i arbeidslivet som er mer treffsikre, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Tema i mange aviser

Mandag kveld var hun i flere debatter i media, og hun får nå støtte fra mange hold.

Dagbladet konkluderer med at NHOs synspunkt er rett og rimelig:

«Nå som fedrekvoten avvikles, mener Skogen Lund at foreldrepermisjonen derfor må kuttes tilsvarende. Det er rett og rimelig. Når velferdsgoder mister sin berettigelse, bør de fjernes. Når de attpåtil virker mot sin hensikt, må regjeringen ta konsekvensen av egen politikk og kutte i godene.»

«NHO-sjef Kristin Skogen Lund har rett. De to milliardene man sparer hvis man kutter i permisjon kan brukes til å bedre barnehagedekningen», skriver Dagens Næringsliv i sin leder.

Politisk kommentator Trine Eilertsen påpeker i Aftenposten at det opprinnelig var en annen tanke bak permisjonsutvidelsen.  

«Skal vi tro erfaringene fra andre land, som Danmark, samt statistikk over uttak av fedrekvote i Norge, bærer unntaksforslagene i høringsutkastet i en retning: Mødrene får en enda mer omfangsrik permisjon, og blir enda lengre borte fra yrkeslivet i permisjonsårene. I et helt yrkesliv er ikke de årene så mange, og karrieren blir neppe rasert av et par foreldrepermisjoner.

Men det var altså en annen tanke bak permisjonsutvidelsen, som overlever fordi regjeringen bare har unnlatt å gjøre en upopulær prioritering.»

  • Se video øverst i saken og bli med NHO-sjefen bak kulissen.

Flere gevinster

NHO foreslår at regjeringen forkorter foreldrepermisjonen med totalt syv uker dersom forslaget vedtas, slik at den blir 52 uker med 80 prosent lønn og 42 uker med 100 prosent lønn.

En slik reduksjon i permisjonslengden har to gevinster:

  • Midlene som frigjøres, om lag to milliarder kroner, kan brukes på mer treffsikre tiltak for likestilling i arbeidslivet, for eksempel til å sikre barnehageplass til alle ettåringer. Dette har vært etterlyst av mange fortvilte foreldre som står uten plass til sine høstbarn.
  • Det vil gi mødrene kortere permisjonsfravær fra arbeidslivet og styrke deres stilling i arbeidslivet.