Fra attføring til jobb

Attføringsbedriftene har formidlet 6000 personer videre til ordinære jobber i 2013. Det er tusen flere enn året før.

Publisert 17.12.13

Arbeidslivspolitikk

- Nærmest i det stille har det skjedd en integreringsrevolusjon i næringslivet. Inkludering har blitt like viktig som miljøansvar for bedriftene, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

Leikvoll sier det har blitt en stadig økende bevissthet om at det ligger store muligheter i rekruttering på denne måten.

Ifølge Leikvoll har NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet vært en viktig medvirkende årsak til at næringslivet i større grad åpner dørene.