IA-AVTALEN

Må bli enklere for bedriftene

Både statsråden og arbeidstakersiden er enige om at IA-avtalen må forenkles. - Et godt utgangspunkt for forhandlingene som starter snart, sier avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim i NHO.

Publisert 27.11.13

Arbeidslivspolitikk

Arbeidslivets parter møtte i går arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere IA-avtalen som går ut ved årsskiftet. Konklusjonen var klar; den nye IA-avtalen skal bli enklere og mindre byråkratisk.

NHO ønsker å starte forhandlingene om en ny IA-avtale så raskt som mulig. - Som tidligere presisert; vi ønsker å videreføre IA-avtalen, som har vist seg å virke positivt for NHOs medlemsbedrifter. Bedriftene har per 2. kvartal 2013 nådd IA-avtalens delmål om å redusere sykefraværet med 20 prosent, sier Hiim.

- Men, vi stiller tydelige krav i forhandlingene. Avtalen må betydelig forenkles og avbyråkratiseres. Med dagens IA-avtale bruker bedriftene mer tid på å fylle ut og sende riktige skjema til riktig tid enn til å gjøre det viktigeste, nemlig å jobbe forebyggende. Det er også viktig å finne gode målrettede virkemidler for bedriftene, sier Hiim.

Hiim håper et forhandlingsresultat vil være på plass så raskt som mulig, til beste for bedriftene.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334