NHO avviser pensjonskrav

- Uansett diskusjonen i LO; NHO vil ikke diskutere pensjon med dem, sier Svein Oppegaard i et intervju med Aftenposten i dag.

Publisert 10.02.14

Arbeidslivspolitikk, Pensjon og forsikring

NHO tilbakeviser ethvert pensjonskrav fra arbeidstakersiden og bekrefter at NHO-fellesskapet står samlet i dette synet.

- For NHO er det uaktuelt å gå inn på tariffesting av pensjon eller å være med på å etablere felles pensjonskasser. Vi må ha et pensjonssystem som er bærekraftig for alle parter, både for samfunnet og for bedriftene. Dersom vi tariffester tjenestepensjonene pålegger vi bedriftene store økonomiske bindinger i lang tid fremover. Dette vil kunne bidra til en ytterligere svekkelse av norske bedrifters konkurranseevne og bidra til å sette arbeidsplasser i fare, sier Oppegaard som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- Pensjonsreformen skal evalueres i 2017. Det er det full enighet om, og det er det vi forholder oss til. Med en slik evaluering vil vi se alle effekter samlet og få en felles forståelse for hvordan reformen har fungert. Men vår hovedposisjon er uansett at pensjon ikke skal være en del av lønnsoppgjøret, sier han til Aftenposten.

De gjentatte påstandene fra arbeidstakersiden om at en felles pensjonskasse kan spare store beløp for arbeidsgiverne, er basert på helt gale premisser, ifølge NHO. LO påstår at man kan kutte kostnadene ved ordningen med ett prosentpoeng eller 875 millioner kroner. Dette får Oppegaard til å reagere:

Forsøker å gjøre et dårlig måltid spiselig

- Fellesforbundet forsøker å gjøre et dårlig måltid spiselig. Regnestykkene deres bygger på helt gale premisser. Man kan ikke spare mer enn utgiftene er i utgangspunktet. Vi i NHO har allerede en felles innkjøpsordning der bedriftene kan velge å være med. For de minste bedriftene er kostnadene 0,5 prosent. Storebrand selger pensjon med forvaltningsgebyr på 0,75 prosent. Hvordan kan man tjene ett prosentpoeng da, spør Oppegaard.

NHO mener at det vil være billigere for bedriftene å forholde seg til et marked med konkurranse enn et monopol. Også Fellesforbundets forsøk på å sammenligne en mulig felles pensjonskasse med AFP-ordningens pensjonskasse blir tilbakevist av Svein Oppegaard.

- Her sammenligner Fellesforbundet epler og pærer. AFP-ordningen har lave administrasjonskostnader, men den har ingen sikring av midlene og er bare en "stor pengesekk" uten de individuelle ordningene som en tjenestepensjon må ha, sier han.

Tirsdag 18. februar har LO sitt representantskapsmøte og vil da diskutere seg frem til sine endelige krav hva angår pensjon, lønn og oppgjørsform.