FOR MEDLEMMER

Ny sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet et praktisk hjelpemiddel for medlemsbedriftene som bruker arbeidskraft fra utlandet – eller som vurderer å gjøre det.

Foto: Heidi Widerøe

Publisert 02.12.13

Arbeidslivspolitikk, Skatter og avgifter

Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes oppstår spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, samt ulike rapporteringer og registreringer.

Sjekklisten tar for seg flere juridiske temaer, i tillegg til en del praktiske råd.

Hvordan bruke sjekklisten
Når en bedrift har behov for å få utført arbeid, kan dette skje enten ved å benytte egne ansatte, eller ved å knytte til seg arbeidskraft på annen måte. Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes, oppstår spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, samt ulike rapporteringer og registreringer.

Svarene vil variere med hvilket land det er aktuelt å hente arbeidskraften fra, og med hvilken måte arbeidskraften blir hentet inn på.

Denne sjekklisten er ment å være et praktisk hjelpemiddel for norske bedrifter som benytter seg av arbeidskraft fra utlandet – eller som vurderer å benytte seg av slik arbeidskraft. Det forutsettes at bedriften er hjemmehørende i Norge og fullt skattepliktig hit.

Sjekklisten tar for seg flere juridiske temaer, i tillegg til en del praktiske råd. Sjekklisten er ikke uttømmende, og må tilpasses situasjonen i den enkelte bedrift. Sjekklisten tar utgangspunkt i den situasjonen bedriften møter når den vurderer å bruke utenlandsk arbeidskraft. De ulike stegene i en innleieprosess står sentralt.

De som er interessert i mer detaljerte opplysninger om et tema, kan bruke linkene i teksten til å få mer informasjon. Det anbefales likevel alltid at bedriften søker individuell bistand, spesielt innenfor skatte- og avgiftsområdet. En sjekkliste kan gi råd og ledetråder, men kan aldri erstatte den konkrete vurderingen som må gjøres i de enkelte situasjoner.

Nedlasting

Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemi... Les mer

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167
Lillann Norseng

Advokat

Abelia

lillann.norseng@abelia.no
Telefon
90 54 27 70