Nye permitteringsregler

Regjeringen har i forbindelse med budsjettet for 2014 foreslått en endring i arbeidsgiverperioden ved permittering fra 10 til 20 dager

Publisert 03.12.13

Arbeidslivspolitikk

I følge forslaget skal denne arbeidsgiverperioden gjelde for både hel og delvis permittering.

Blir endringen vedtatt kan man legge til grunn at den bare vil få virkning for permitteringer som iverksettes etter 1. januar 2014.
Det foreligger også forslag om å redusere permitteringsperioden (perioden uten lønnsplikt) fra 30 til 26 uker.