- Just do it

Kvinner som har lyst og drivkraft til å bli ledere, må våge å strekke seg etter lederrollen, mener administrerende direktør i Regatta, Irene Mjelde.

- Just do it!

Publisert 10.04.15

Arbeidslivspolitikk, Møre og Romsdal

 - Det er en variert jobb. Jeg har et team å lede, og å få det til å fungere er den viktigste oppgaven jeg har, sier Irene Mjelde.

Har tatt mulighetene som har kommet

Mjelde er administrerende direktør i Regatta, og stortrives i rollen som leder.

- Hverdagen er veldig variert.  Fra å delta i et produktråd med produktutvikling, til å følge opp produksjonen i Asia, til å delta på messe og møte kundene. Det er en spennende jobb, og derfor jeg ønsker å ha den.  

Hun forteller at veien til lederrollen har blitt til mens hun har gått.

- Jeg har en utdannense som en god basis i bunnen. Også har jeg vært opptatt av å ta ansvar når jeg har fått mulighet til å ta det. Gjør man det underveis, blir veien til mens en går. En blir utfordret og får tilbud om posisjoner.

- Tror vi vil få flere kvinnelige ledere

- Hva tror du er grunnen til at vi ikke har flere kvinnelige ledere i norsk næringsliv?

-  Jeg tror kanskje at kvinner er mer forsiktige, og litt mer forsiktige med å gå utenfor komfortsonen enn mange menn. Menn tar lettere posisjoner enn mange kvinner. 

Hun mener kvinner må tørre litt mer, strekke seg og gå utenfor komfortsonen.   

- Har man en drøm og et ønske om det, ligger det til rette for at vi kan få flere kvinnelige ledere enn i dag.  Jeg tror vi vil se det framover. Kvinner som vokser opp nå er vant til andre annet rollemønster enn tidligere generasjoner har vært vant til.

Mjelde mener også ledere må ta et ansvar for å være bevisste i rekrutteringsprosesser. 

- Vi må se talenter, vekke de opp og gi ledertalenter mulighet.

- Kvinner må tenke mer som Pippi Langstrømpe

Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.

Kvinnene som ønsker å bli ledere kan med fordel også selv ta en mer aktiv rolle i det, mener Mjelde.

- De må danne nettverk og velge å gå inn i posisjonene. Har de lyst og drivkravt, vil jeg si til dem: Just do it. Gå for drømmen.

Hun mener det er viktig at kvinner ikke lar seg begrense.

- Ikke la deg stoppe at at du ikke er helt sikker på lederrollen, våg å strekke deg.  Vi får tenke som Pippi Langstrømpe; Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.