Arbeidsledigheten øker

Arbeidsledigheten steg til 4,3 prosent i første kvartal viser nye tall fra SSB. Dette utgjør i underkant av 120 000 personer.

– Det er bekymringsfullt at økningen kommer i form av flere langtidsledige, sier avdelingsdirektør Torill Lødemel i NHO

Publisert 30.04.15

Arbeidslivspolitikk

Torsdag presenterte SSB sin Arbeidskraftundersøkelse (AKU).

– Økningen er noe høyere enn forventet. Utviklingen er bekymringsfull særlig siden økningen kom i form av flere langtidsledige, sier avdelingsdirektør Torill Lødemel i NHO

NHOs medlemsbedrifter har i lengre tid meldt om lav aktivitet og det er en klar oppbremsing i deler av norsk økonomi. Avdempet vekst i økonomien slår nå ut i et svakere arbeidsmarked. Nedgangen henger blant annet sammen med lavere investeringsaktivitet i petroleumssektoren som igjen slår negativt ut for leverandørnæringene.

– Dette viser klart at vi er inne i en periode med omstilling. Vi har fått et ansvarlig lønnsoppgjør, vi har fått nødvendige endringer i arbeidsmiljøloven og regjeringen har varslet endringer i permitteringsreglene. Dette er alle gode tiltak for å møte den nye hverdagen, sier Lødemel.

Les mer om Arbeidskraftundersøkelsen.