Gode tiltak mot arbeidslivskriminalitet

– Det må lønne seg å være en seriøs arbeidsgiver, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Tirsdag presenterte regjeringen sin strategi mot arbeidskriminalitet.

Tiltak mot arbeidskriminalitet

Publisert 13.01.15

Arbeidslivspolitikk

– Det er bra at regjeringen tar aktive grep for å sikre at vi får et seriøst arbeidsliv ved å legge frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Norsk arbeidsliv preges av godt samarbeid. Nøkkelen til at vi har et effektivt og velfungerende arbeidsliv er tillit. Arbeidslivskriminalitet rokker ved den tilliten. Dette er den største trusselen mot den norske modellen, sier Skogen Lund.

Det må lønne seg å være seriøs

I strategien foreslår regjeringen blant annet at det innføres lærlingeklausuler i offentlige anbud , og at det utarbeides en veileder for offentlige innkjøp, og ulike tiltak for samordning av tilsyn.

­– Skal vi vinne kampen mot arbeidslivskriminalitet må det lønne seg å være seriøs. Lovreguleringer og nye plikter må ikke gjøre det dyrere og mer komplisert. Et av de viktigste midlene i kampen mot svart arbeid er kontroll- og straffetiltak som treffer den useriøse delen av arbeidslivet, og ikke de seriøse aktørene, sier Kristin Skogen Lund.

Alle har et ansvar

Hun mener at alle har et eget ansvar for å få en slutt på alvorlig arbeidslivskriminalitet.

– Det handler om våre holdninger. Vi ville alle følt et ansvar for å stoppe en venn fra å kjøre i fylla, men de færreste ville reagert på samme måte hvis det var snakk om svart arbeid. Det skal ikke være sosialt akseptert å benytte seg av svart arbeid. Konsekvensene ved arbeidskriminalitet er så store og rammer oss alle.

Les strategien mot arbeidslivskriminalitet.