Politisk aksjon ikke lenger ulovlig

NHO bestrider ikke lenger lovligheten av den planlagte aksjonen 15.november.

#205

LO har nå varslet NHO om en planlagt politisk demonstrasjonsstreik 15.november. Etter varslet bestrider ikke NHO lenger lovligheten, sier Margrethe Meder, direktør for NHOs advokattjenester Fotograf: NHO

Publisert 07.11.17

Oslo og Akershus, Arbeidslivspolitikk

Oslo Bygningsarbeiderforening med flere varslet 2. oktober en planlagt politisk demonstrasjonsaksjon 15. november. NHO reagerte på dette, og mente aksjonen var tariffstridig fordi den var varslet av underordnet forening/avdeling som ikke er tariffpart. LO har 7. november valgt å varsle NHO om aksjonen.

Aksjonen er derfor varslet av en tariffpart og NHO bestrider ikke lenger lovligheten.

Det presiseres at de arbeidstakerne som vil delta i aksjonen plikter å melde fra til sin arbeidsgiver at de vil bli fraværende. 

Bedriftene kan trekke streikende ansatte i lønn, også de som deltar i en politisk streik. Dette er fordi en slik politisk markering er en privat sak.

De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltagelse i aksjonen.  Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi bedskjed om en vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.

Fristen må være rimelig og settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen gjør minst mulig skade på bedriften.

Se tidligere sak om aksjonen.