Slik forholder du deg til politisk streik

Fem punkter du som bedriftsleder må vite om politisk streik.

#205

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 10.11.17

Arbeidslivspolitikk

Onsdag 15. november mellom 13.00 til 15.30 har flere fagforeninger, med Oslo Bygningsarbeiderforening i spissen, varslet en politisk aksjon mot bemanningsbransjen.

Fem punkter om politisk streik:

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.
  • Aksjonen er varslet å skulle vare mellom klokke 13.00 og klokken 15.30. Det betyr at det kun er i dette tidsrommet ansatte kan forlate arbeidsplassen, hvis ikke annet er avtalt.