Oljepolitikken ligger fast

Noen har tolket Holdenutvalget i retning av å ønske et annet tempo i tildelinger av nye letelisenser for olje og gass. - Dette er ikke riktig og NHOs oljepolitikk ligger fast, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 09.12.13

Arbeidslivspolitikk

Misforståelsen kan komme fra en setning i rapporten der det heter: "Kostnadene vil trolig være mindre ved å utsette åpning av nye områder eller begrense tildelinger av nye letelisenser."

Dette er knyttet til setningen før der det står: "Å stoppe eller utsette aktivitet på felt i drift vil kunne innebære betydelige kostnader." Det betyr at kostnadene ved å stanse igangsatt aktivitet er større enn aktivitet som ennå ikke er igangsatt.

- Dette kan altså ikke tolkes i retning av å bruke letepolitikken som et kortsiktig konjunkturvirkemiddel, sier Skogen Lund.

Utvalget sier imidlertid at det er argumenter for å tilstrebe en jevn utvikling i petroleumsvirksomheten. Hvordan en slik utvikling skal utformes har utvalget hverken mandat eller kompetanse til å si noe om, det er heller ikke analysert.

Kontakt oss

Rune Nøstvik

Informasjonsdirektør

Kommunikasjon

rune.nostvik@nho.no
Telefon
23088332