PERMITTERINGER

Pålegger Nav å endre praksis

Gjennomslag for NHO: Arbeidsdepartementet pålegger Nav å endre praksis når det gjelder søknader om dagpenger i permitteringssaker.

ENIGE: NHO-direktør Svein Oppegaard, statsråd Robert Eriksson og LO-nestleder Tor-Arne Solbakken etter dagens møte. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)

Publisert 28.01.14

Arbeidslivspolitikk

LO og NHO møtte mandag arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere Navs strengere praksis for tildeling av dagpenger. Resultatet fra møtet er at departementet i dag sender brev til Nav med beskjed om å stanse all behandling av dagpenger i permitteringssaker.

I tillegg vil det umiddelbart bli utarbeidet en ny forskrift som klargjør regelverket. Den gjelder fra førstkommende mandag.

- Utgangspunktet er at det skal være saklig grunn for permittering. I tillegg skal det legges stor vekt på at dersom det er dokumentert enighet mellom partene at det er gjort det som det med rimelighet kan forventes, skal det normalt være utslagsgivende, sier avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom.

Dette innebærer en full seier til LO og NHO og betyr at Nav må tilbake til den permitteringspraksisen som gjaldt tidligere.

Saken er viktig også for mange av NHOs landsforeninger:

- Dette er et viktig gjennomslag for sjømatnæringen. Navs reelle praktisering har den siste tiden ført til at et stort antall permitterte i fiskeindustrien og havbruksnæringen ikke lenger fikk dagpenger og dermed gikk svært usikre dager i møte, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om regelverket når det er klart.

Innstramming
Regjeringen vil foreløpig ikke gjøre noe med den lovendringen som regjeringen innførte gjennom statsbudsjettet i høst. Dette var en innstramming som innebærer at arbeidsgiverne må betale lønn i tjue i stedet for ti dager, og at man maksimalt kan permitteres i 26 uker, mot før 30. Eriksson viste til at dette er et budsjettspørsmål som ikke kan endres nå.

Melsom tolker dette til at det muligens kan komme noe i revidert statsbudsjett i mai: - For våre medlemsbedrifter er også dette en viktig sak, som vi vil fortsette å holde trykket oppe på.

Saken aktualiseres ytterligere i Aftenposten idag, med pessimisme i byggebransjen. Dobbelt så mange norske bedriftsledere innenfor bygg og anlegg ser i år mørkere på tiden fremover sammenlignet med i fjor.

- Kombinasjonen av tregere boligsalg, redusert bygging av næringsbygg og dårligere permitteringsregler kan bli dramatisk for deler av byggebransjen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL). 

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Tariff og medlemstjenester

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395