HMS-rådgivere

Alle NHOs landsforeninger har egne kontaktpersoner i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De gir bedriftene råd og lager bransjetilpasset materiell. Flere landsforeninger tilbyr også lokale nettverk og individuell bistand. Ta kontakt - gode råd er ikke dyre.

Publisert 06.11.14

Arbeidslivspolitikk

Abelia
Postboks 5490 Majorstua, 0305 OSLO
Gro Lundberg Tlf: 23 08 80 78 eller 95 07 85 46

Byggenæringens Landsforening (BNL)
Postboks 7187 Majorstua, 0307 OSLO 
 
Annicken Iversen Tlf. 23087562 eller 99207731

Energi Norge
Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO 
Kristin Reitan Tlf: 92080828

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)
Postboks 5471 Majorstua, 0305 OSLO
Rune Dyrvik Tlf:  23 08 87 35 eller 92 68 58 86

NHO Luftfart 
Postboks 5474 Majorstua, 0305 OSLO
Camilla Rise Tlf: 45 43 51 53

NHO Logistikk og Transport
Postboks 5489 Majorstuen, 0305 Oslo 
Silje Vhile Braaten Tlf: 23 08 87 85 eller 91 33 32 95

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Tollbugt. 27, 0157 OSLO
Helene Cowman Tlf:  911 11754

Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Postboks 5486 Majorstuen, 0305 Oslo
Heidi Lund Tlf: 926 52 464

NHO Mat og drikke
Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO
Anne Brit Slettebø Tlf: 23 08 87 09 eller 97 62 19 19
Camilla Schrader Roander  Tlf: 90 29 44 73 eller 23 08 86 89

Norsk olje og gass
Postboks 5747, 4003 STAVANGER
Karin Øvstebø Tlf: 51846539 eller 97526608

Norsk Industri
Postboks 7072 Majorstua, 0306 OSLO
Berit Sørset Tlf: 23 08 88 13 eller 91 84 42 55
Pernille Vogt Tlf: 23 08 88 33 eller 91 80 09 17
Hilde Selle Tlf. 23 08 88 62 eller 47 30 92 12
Erik Dahl-Hansen Tlf. 23088864 eller 90782601

NHO Reiseliv
Postboks 5465 Majorstua, 0305 OSLO
Lars-Christian Simonsen Tlf: 90565291

NHO Service
Postboks 5473 Majorstua, 0305 OSLO
Tore Barlo Tlf: 23 08 86 56 eller 99 50 59 22
Kirsti Stokland Tlf: 23 08 87 65
 
Norsk Teknologi
Postboks 7175 Majorstua, 0307 Oslo
Eirik Remo Tlf: 23 08 77 31 eller 90 07 41 89

NHO Transport
 Postboks 5477 Majorstua, 0305 OSLO
Johannes Straume Tlf: 23 08 86 04 eller 95 01 45 30