HURTIGSPOR INN I ARBEIDSLIVET

Skal få flyktninger raskt i jobb

– Skal vi klare å integrere flere flyktninger i norsk arbeidsliv, må flere få muligheten til å prøve seg i jobb, sier NHOs arbeidslivsdirektør, Svein Oppegaard.

#205

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO (tv), Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LOs første nestleder Tor-Arne Solbakken signerer samarbeidserklæringen som skal sikre flyktninger med riktig kompetanse et hurtigspor inn i arbeidslivet. Fotograf: Marius Strand

Publisert 01.06.16

Arbeidslivspolitikk

Tirsdag presenterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forslaget om et hurtigspor inn i arbeidslivet for flykninger. Det er et forslag NHO støtter. 

– En flyktning som kommer seg i jobb representerer en tredobbel gevinst; for flyktningen selv, for bedriften og for samfunnet, sier Oppegaard.

Dette er hurtigsporet:

  • Flyktninger skal få en grundig kompetansekartlegging i mottakene slik at NAV og kommunen vet hva en nyinnflyttet flyktning har med seg av kompetanse.
  • NAV skal tidligere inn: Rett etter at en flyktning er bosatt skal NAV og kommunen utarbeide en individuell plan for oppfølging. Introduksjonsprogrammet behøver ikke vare i to år for alle. NAV og kommunen velger ut kandidater til hurtigsporet og vurderer muligheter for jobb og nødvendig oppfølging.
  • Deltakere kan ha ulik yrkesbakgrunn, men har kompetanse som bedriftene etterspør og ellers gode forutsetninger for å komme i arbeid.
  • Lønnstilskudd og oppfølgingsordninger som for eksempel mentorstøtte på arbeidsplassen skal bli brukt mer. Lønnstilskudd bør begrenses til ett år.
  • Hurtigsporet bygger på ordninger som allerede eksisterer. Man er dermed enige om å ikke ha egne særregler for flyktninger, som for eksempel innslusningslønn.

Les også: Enighet om et hurtigspor inn i arbeidslivet. 

Myndigheten må lage gode ordninger

– Den viktigste jobben må gjøres av myndighetene, understreker Oppegaard. Han mener regjeringen må lage så gode ordninger at bedriftene får den kompetansen de trenger på lang sikt.

– Vi skal gjøre vårt ved å informere våre medlemmer om ordningen og oppfordre dem til å ta den i bruk.

Må ha gode ordninger for integrering

NHOs arbeidslivsdirektør er ikke redd for at en slik ordning skal fortrenge andre grupper fra å få seg jobb.

– NHO har mange ganger gitt uttrykk for at unge må prioriteres. Samtidig kan vi ikke unnlate å lage så gode ordninger for integrering av flyktninger som mulig. Og jo bedre kompetanse bedriftene får, jo større er sannsynligheten for at de går bedre og kan ansette flere. Jeg vil også understreke at det sentrale virkemidlet i hurtigsporet – det midlertidige lønnstilskuddet – også er tilgjengelig for andre grupper enn flyktninger.

Hvem passer hurtigsporet for?

– Hurtigsporet passer best for dem som har med seg en kompetanse hjemmefra som gjør at de står nært arbeidsmarkedet. Men hurtigsporet passer ikke alle. Mange unge flyktninger skal inn i ordinære utdanningsløp. Hvis ordningen skal fungere, må myndighetene lokalt gjøre gode individuelle vurderinger om hvem som kan ha nytte av et slikt løp.