Verftssaken til ESA

Fredag sendte NHO brev til ESA hvor det redegjøres for en rekke sider ved dommen i Verftssaken.

Publisert 03.12.13

Arbeidslivspolitikk

Den langvarige saken mellom den norske stat og ni norske verft behandlet sentrale spørsmål rundt allmenngjøring av et utenbystillegg, reise, kost og losji. Dommen er omstridt i juridiske miljøer særlig i Europa.

- ESA ber nå om svar på enkelte spørsmål rundt dommen, noe NHO besvarer i vårt brev. NHO har trådt inn i saken etter at Business Europe påkalte ESAs oppmerksomhet. Vi håper behandlingen i ESA vil bidra til nyttige avklaringer, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO. 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334