Allmenngjøring av bussbransjeavtalen

Fra 1. august blir lønnen til bussjåfører som kjører turbil forskriftsfestet.

Allmenngjøring av bussbransjeavtalen.

Publisert 02.07.15

Arbeidslivspolitikk

Tariffnemda har vedtatt at bussbransjeavtalen blir allmenngjort. I høringsrunden gikk NHO mot allmenngjøring, og vedtaket er truffet under dissens.

Ny forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport bør utsettes.

 Les brevet fra NHO til Arbeids- og sosialdepartementet om å se nærmere på ordningen med allmenngjøring.

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919