Angriper Solveig Hornes uthuling av fedrekvoten

NHO er en sterk tilhenger av en fast fedrekvote. Men dersom likestillingsministerens forslag om at fars kvote skal kunne overføres til mor blir vedtatt, må vi tenke nytt.

Kristin Skogen Lund ønsker å beholde fedrekvoten

Publisert 21.09.14

Arbeidslivspolitikk

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund er krystallklar på at foreldrepermisjonsordningen slik den fungerer i dag er god.

– Dette er en ordning vi ønsker å bevare. Den fremmer både høy kvinnelig yrkesdeltakelse og likestilling i arbeidslivet. Norge har en moderne familiepolitikk som tar vare på vår viktigste ressurs: Arbeidskraften og kompetansen til både menn og kvinner. For næringslivet og arbeidslivet for øvrig er dette avgjørende, sier Skogen Lund.

Her kan du lese kronikken til Skogen Lund i Aftenposten.

Fjerne ekstra uker
Likestillingsminister Solveig Horne har sendt på høring et forslag om at mor med et lite kryss skal kunne overta hele pappapermen. Den såkalte "tillitsbaserte unntaksordningen" skal gjøre det mulig for familier å velge fedrekvoten helt vekk.

– Hvis dette blir vedtatt må vi tenke nytt. Da er grunnlaget for 59 ukers foreldrepermisjon borte. I så fall kan man like gjerne fjerne de ekstra ukene fedrene har fått de siste årene og heller satse på andre tiltak for likestilling i arbeidslivet som er mer treffsikre.

NHO foreslår derfor at regjeringen forkorter foreldrepermisjonen med totalt syv uker dersom forslaget vedtas, slik at den blir 52 uker med 80 prosent lønn og 42 uker med 100 prosent lønn.

To gevinster
En slik reduksjon i permisjonslengden har to gevinster:

  • Midlene som frigjøres, om lag to milliarder kroner, kan brukes på mer treffsikre tiltak for likestilling i arbeidslivet, for eksempel til å sikre barnehageplass til alle ettåringer. Dette har vært etterlyst av mange fortvilte foreldre som står uten plass til sine høstbarn.
  • Det vil gi mødrene kortere permisjonsfravær fra arbeidslivet og styrke deres stilling i arbeidslivet.