Åpner for unntak fra arbeidsmiljøloven

Nå blir det mulig for bemanningsforetak som har tariffavtale å fravike reglene om likebehandling.

Bemanningsforetak med tariffavtale trenger ikke å følge reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. – Vi er fornøyde med at Arbeids- og sosialdepartementet nå har vedtatt denne forskriften. Dette har vi argumentert for, blant annet i vårt svar da saken var på høring, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

Publisert 06.07.15

Arbeidslivspolitikk

– Vi er fornøyde med at Arbeids- og sosialdepartementet nå har vedtatt denne forskriften. Dette har vi argumentert for, blant annet i vårt svar da saken var på høring, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

Unntaket innebærer at utleiebedrifter som har tariffavtale i egen bedrift ikke lenger trenger å følge regler om likebehandling.

Tariffestede lønns- og arbeidsvilkår gir et godt vern og sikrer anstendige vilkår i arbeidslivet.

– Når bedriften selv har en tariffavtale som er inngått mellom partene på en arbeidsplass gir det sikre arbeidsforhold. På den måten befester denne forskriften tariffavtalens posisjon i norsk arbeidsliv, sier Nina Melsom.

Forskriften får ikke umiddelbar virkning for løpende tariffavtaler i tariffperioden, men vil få virkning fra neste tariffperiode våren 2016.  

Også i NHO-foreningen Norsk Industri er de positive til regjeringens nye forskrift.

Les også: Gjennomslag for unntak fra likebehandling.

– Norsk Industri har arbeidet for dette viktige unntaket lenge. Unntaket fra likebehandling har stor praktisk betydning for våre medlemsbedrifter, og vi er veldig glade på bedriftenes vegne, sier direktør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Les mer om nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft på Arbeids- og sosialdepartementets sider.