NORSK INDUSTRI

Arbeidsgiver 2014

Er du opptatt av lønn og lønnsvekst? Er du bekymret over det norske kostnadsnivået? I så fall er konferansen "Arbeidsgiver 2014" av stor betydning for deg.

Disse foredragholderne får du høre på konferansen 20. og 21. mai

Publisert 25.03.14

Arbeidslivspolitikk

Norsk Industri inviterer til en konferanse 20. og 21. mai der de går rett inn i noen av NHO-fellesskapets aller viktigste kjernesaker: En lønnsvekst til å leve med for bedriftene og en arbeidslivspolitikk med fleksibilitet nok til at næringsliv og industri kan vokse.
 
Konferansen er i tid plassert slik at den kommer etter at frontfagsoppgjøret er unnagjort, men før de lokale forhandlingene om lønn starter (på de bedriftene der dette er en rettighet).
 
Vi tror mange arbeidsgivere vil ha stor nytte av en slik konferanse, både sett i forhold til programmets innhold, men også med tanke på de kontakter man knytter med andre arbeidsgivere underveis.
 
Kontaktperson: Rådgiver Kjetil Tvedt, Norsk Industri