Arbeidsgiver-barometeret

NHOs arbeidsgiverbarometer er et faktagrunnlag som kartlegger NHO bedriftenes syn på arbeidslivsspørsmål. Det er blant annet spurt om arbeidslivspolitikk, ansettelsesformer, inkludering og lover og regler.

Kontakt