Bedriftene er fornøyde med regjeringens arbeidslivspolitikk

I NHOs Arbeidsgiverbarometer 2016 har vi spurt NHOs medlemsbedrifter om den nåværende regjeringens arbeidslivspolitikk.

Stortinget

Stortinget Fotograf: Stortinget

Publisert 20.10.16

Om lag halvparte av NHOs medlemsbedrifter er helt eller delvis enig i at den nåværende regjeringens arbeidslivspolitikk har gjort det lettere å være arbeidsgiver. På spørsmål om regjeringen kommer med gode tiltak for å redusere arbeidsledigheten svarer 45 prosent av bedriftene positivt og 40 prosent negativt. På spørsmål om de har greid å legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser svarer 47 prosent positivt og 39 prosent negativt. 

Regjeringen har i sin periode gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven.

  • Det ble innført en ny generell adgang til midlertidig ansettelses uten vilkår i inntil tolv måneder, kombinert med begrensninger; karantene, kvote og arbeidstid.
  • Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir større. Etter avtale kan det arbeides flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringen.
  • Arbeidsmiljølovens aldersgrense for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år. Det innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser
  • Utvidet permitteringsinstituttet slik at bedriftene kan permittere i lengre perioden i påvente om økt aktivitet.
  • Mer midler til Bedriftsintern opplæring (BiO) som er et omstillingstiltak som skal styrke kompetansen til de ansatte.

Med unntak av heving av aldersgrensen anses disse endringene til å gjøre det enklere for bedriftene å være arbeidsgivere. Lavere risiko ved ekspansjon og noe mer fleksibilitet har lenge vært ønsket av arbeidsgivere for å imøtekomme en stadig tøffere bedriftshverdag hvor konkurransen er stor.

Mange bedrifter er fornøyde med arbeidslivspolitikken