Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen

Åtte av ti bedrifter er enige i at faste ansettelser fortsatt bør være hovedregelen i norsk arbeidsliv viser NHOs arbeidsgiverbarometer.

#205

Fotograf: Istockphoto

Publisert 09.12.16

I Arbeidsgiverbarometeret har vi spurt hva NHOs medlemsbedrifter om de mener at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen.

Hele 8 av 10 bedrifter er helt eller delvis enig i at faste ansettelser fortsatt bør være hovedregelen i norsk arbeidsliv. 

Dette bekrefter at bedriftene ønsker å ha faste ansettelser og at dette fortsatt er hovedregelen i det norske arbeidslivet. Faste ansettelser gir kontinuitet for bedriften med tanke på antall ansatte og hvilken kompetanse som er tilgjengelig til enhver tid.

Likevel er det slik at bedriften må gjøre midlertidige ansettelser i enkelte situasjoner bedriften møter, for eksempel som vikariat for en fast ansatt, eller i usikre tider hvor man er usikker på det framtidige behovet for arbeidskraft.

Den nye muligheten til å ansette midlertidig kan gi nye arbeidsplasser

Ny arbeidsmiljølov: Midlertidige ansettelser