Bedriftene er positive til at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon

Syv av ti bedrifter er positive til at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon viser NHOs arbeidsgiverbarometer.

#205

Fotograf: Alex Serebryakov/istock

Publisert 09.12.16

I NHOs arbeidsgiverbarometer 2016 har vi spurt NHOs medlemsbedrifter om hva de mener om ulike spørsmålet knyttet til likestilling og mangfold. 

Hele 72 prosent av bedrifter er helt eller delvis enig i påstanden det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon. NHO er tilhenger av den norske foreldrepermisjonsordningen med en lang fedrekvote. Til tross for at foreldrepermisjoner noen ganger kan oppleves som en praktisk utfordring i bedriftene, mener NHO at fedrekvoten har vært bra for næringslivet. Den fremmer både høy kvinnelig yrkesdeltagelse og likestilling i arbeidslivet.

76 prosent av bedrifter sier seg helt eller delvis enig i påstanden at det bør være et mål å ha flere kvinnelige ledere i næringslivet. I tillegg sier 61 prosent bedrifter er helt eller delvis enig i påstanden at det er et mål å ha bedre kjønnsbalanse blant de ansatte. Dette er svært positivt. Det er klare samfunnsøkonomiske gevinster av at vi har et arbeidsliv hvor kvinner og menn bidrar. Høy yrkesdeltagelse gir verdiskaping og finansierer velferd. Norsk næringsliv er helt avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse.

Kvinner i næringslivet

Female Future

40 prosent av bedriftene svarer helt eller delvis enig i at det var et mål å ansette flerkulturelle på alle stillingsnivå i sin bedrift, mens halvparten var helt eller delvis uenig i påstanden.
Det kan dermed virke som at ansettelser av flerkulturelle ikke er et direkte mål blant NHO-bedriftene. Overordnet er det sannsynligvis ikke et mål i seg selv. Resultatet må ikke mistolkes dithen at bedriftene ikke ansetter personer med flerkulturell bakgrunn.