Arbeidskriminalitet truer velferdsstaten

Statsminister Erna Solberg inviterte til toppmøte for å diskutere kampen mot arbeidskriminalitet. Her er NHOs ti forslag til tiltak.

Direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Publisert 17.09.14

Arbeidslivspolitikk

- Vi skal ha et arbeidsliv med sikre og gode vilkår for arbeidstakerne og lønnsomme rammevilkår for de seriøse bedriftene. Useriøse bedrifter truer velferdsstaten, sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Svein Oppegaard.

NHOs ti forslag til tiltak mot arbeidskriminalitet

  1. Evaluering av handlingsplanene som ble iverksatt av den rødgrønne regjeringen.
  2. Økt satsing på samordning mellom offentlige etater.
  3. Målrettede bransjeprogrammer.
  4. Bedre analyser og statistikk.
  5. Lærlingklausuler i offentlige innkjøp.
  6. Styrke lov og praktisering for å unngå konkursryttere.
  7. Holdningsarbeid.
  8. Ønsker ikke å begrense antall ledd i kontraktskjedene på generell basis, men åpne for bransjevise løsninger/modeller.
  9. Øke straffen ved grove og overlagte overtredelser.
  10. Økonomiske insentiver som gjør svarte tjenester mindre lønnsomme, som for eksempel ROT-fradraget.

Tiltakene må treffe riktig

- Useriøse aktører utfordrer den seriøse og lovlydige delen av arbeidslivet. De truer den norske modellen både ved at de bidrar til bortfall av skatteinntekter og at de rokker ved en så grunnleggende verdi i arbeidslivet som tillit. NHO frykter at dersom omfanget av den svarte økonomien øker kan det på sikt også true velferdsstaten, sier Oppegaard.

Han viser til den forrige regjeringens tiltakspakke mot "sosial dumping". - Vår erfaring er at disse tiltakene har truffet feil og at det er de seriøse aktørene som påføres nye plikter og byrder gjennom økt lovgivning, mens tiltakene ikke treffer der behovet finnes. For NHO-fellesskapet er det helt sentralt at det ikke legges øktebyrder på den allerede seriøse delen av arbeidslivet, sier han.

Vi må være like kreative

- Kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet må føres igjen og igjen, og med stadig nye virkemidler. Vi må være like kreative når vi tetter hullene i loven som våre motstandere er når de finner dem. I dette arbeidet må myndigheter og bedrifter stå sammen, sier Oppegaard.

Fra dagens møte med Statsminister Erna Solberg. Direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og LO-leder Gerd Kristiansen.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385