Arbeidsmiljøloven:         - Våre bedrifter jubler

- De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven kan bidra til at norsk reiseliv blir mer effektivt og konkurransedyktig, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

- Våre bedrifter jubler, sier Kristin Krohn Devold om forslagene til endringer i arbeidslivsloven.

Publisert 12.06.14

Arbeidslivspolitikk

Dette handler om å kunne velge selv når en vil jobbe mye 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) la onsdag frem flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslagene åpner for lettere adgang til midlertidige ansettelser og mer fleksible arbeidstidsregler.

- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen, og dette handler heller ikke om at ansatte skal jobbe mer totalt sett på ett år, men at man kan velge selv når en vil jobbe mye, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Sesongvariasjon krever fleksibilitet
Hun peker på at reiselivsnæringen er en næring med sesongvariasjoner som trenger fleksibel arbeidstid.

- Veksten i reiselivsnæringen fører til stor etterspørsel etter arbeidskraft i ulike sesonger. Sesongen vi nå går inn i er et eksempel på det, og det  er bra om det åpnes opp for at folk kan jobbe mer i de periodene det er bruk for det. Midlertidig ansettelser gir også en mulighet til de som står utenfor arbeidslivet til å prøve seg, sier Krohn Devold.