Arbeidsministeren søkte råd hos Ulstein Group

-Vi må ha en arbeidsmiljølov som gir bedre muligheter til å møte svingningene i ordrer og produksjon, sa NHO-president, og visekonsernsjef Tore Ulstein, i Ulstein Group da han tok imot arbeidsminister Robert Eriksson.

Fra venstre: Hovedtillitsvalgt Bjarne Pettersen (Fellesforbundet), NHO-president og visekonsernsjef i Ulstein-Group, Tore Ulstein, HR-direktør Torild Bugge i Ulstein Group og arbeidsminister Robert Eriksson (Foto: Lene Trude Solheim. Ulstein Group)

Publisert 01.07.14

Arbeidslivspolitikk

Ulsteinvik viste seg fra sin beste side da arbeidsminister Robert Eriksson reiste rundt i fylket for å få innspill og gode råd i forbindelse med regjeringens arbeid med IA, og endringer i arbeidsmiljøloven.

IA virker

På verftet hos Ulstein Group fikk arbeidsminister Eriksson høre hvordan Ulstein Group som første arbeidsgiver i Møre og Romsdal tok i bruk IA. Erfaringene så langt har vært positive, og gitt gode resultater.

-Et av suksesskriteriene har vært muligheten til oppfølgning, sa Ulstein.

Han formidlet videre til arbeidsminister Eriksson at IA-avtalen må være enklest mulig og uten et byråkrati som bremser arbeidet.

Moderne arbeidsmiljølov

I diskusjonen om endringene i arbeidsmiljøloven viste både Tore Ulstein og Bjarne Pettersen, hovedtillitsvalgt i Ulstein Group, til at reglene må være slik at verftet har mulighet til å innfri de krav som ligger på levering.

-Vi har et godt samarbeid med de tillitsvalgte for å få til dette, sa Ulstein til arbeidsminister Eriksson, og fikk støtte fra de tillitsvalgte på dette.

Ulstein lovet Eriksson at både Ulstein Group og NHO vil gjøre sitt til at regjeringen skal få gode innspill til foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Den er nå er ute på høring.