Avklarende stortingsvedtak om franchise

– Dette er en viktig avklaring som vil bidra til å skape arbeidsplasser, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO om Stortingets vedtak.

#205

NHOs Nina Melsom er fornøyd med Stortingets vedtak om franchise. (Foto: Moment studio)

Publisert 13.06.18

Arbeidslivspolitikk

Torsdag 12. juni vedtok Stortinget å utrede hvordan franchise-konseptet fungerer. Bakgrunnen var et representantskapsforslag fra Rødt, som bla. ville endre på hvem som har arbeidsgiveransvaret.

– Dette er en god avklaring for næringslivet. Det er viktig å huske på at denne modellen har gitt mange arbeidsplasser rundt omkring i landet innenfor handel, servering og servicenæringene, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være, sier Melsom.

 Dette er franchise-modellen:

 • Franchise er ikke et juridisk begrep, men et navn på en forretningsmodell. Enkelt sagt består franchise i en avtale mellom to næringsdrivende.
 • Modellen består i at en franchisegiver har et forretningskonsept som en franchisetaker benytter, i tillegg til f.eks innkjøpsavtaler, opplæring og andre former for forretningsstøtte og stordriftsfordeler, slik at franchisetaker kan konsentrere seg om salg.
 • Franchisetaker slipper da å bygge opp disse verdiene selv. Franchisegiver slipper å etablere og drive butikken selv, men kan konsentrere seg om å videreutvikle forretningskonseptet, mot løpende vederlag fra franchisetaker.
 • Franchiseordningen er også en modell for å fordele forretningsmessige oppgaver og risiko mellom to parter.
 • Franchisetaker kan være organisert som et aksjeselskap eller som selvstendig næringsdrivende eller i andre former for foretak. Franchisegiver og franchisetaker er forskjellige juridiske personer.
 • Det nærmere innholdet i modellen vil være avhengig av den avtalen de to partene inngår. Den vil typisk inneholde både rett og plikt for franchisetaker til å benytte konseptet mot betaling.
 • Franchisemetoden gir to typer personer eller virksomheter muligheter:
  • Personer og virksomheter med gode helhetlige utprøvde konsepter mulighetene til å ekspandere med investeringene fra lokale franchisetakere.
  • Personer eller virksomheter som ikke har eget konsept kan likevel drive sin egen lokale virksomhet med betydeligere lavere risiko på grunnlag av rettighetene til franchisegivers konsept, kunnskapsoverføring og støtte.

På denne måten har bruk av franchisemetoden skapt mange store og små virksomheter og dermed en rekke arbeidsplasser.

 

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919