Færre får jobb

Behovet for arbeidskraft avtar, vikarbruken går ned i flere bransjer og næringslivet nedprioriteres av bankene.

Det kommer nå klare signaler fra arbeidsmarkedet om at aktiviteten avtar og at det blir vanskeligere å få jobb.

Publisert 21.05.14

Arbeidslivspolitikk

Behovet for arbeidskraft er i ferd med å avta

NRK melder i dag at det er 7500 færre ledige stillinger i mai i år sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er et klart signal vi nå ser. Behovet for arbeidskraft er i ferd med å avta i flere virksomheter, sier NHO-direktør Svein Oppegaard til Nyhetmorgen på NRK P2 i dag.

Dette stemmer også godt med signalene fra våre medlemsbedrifter i NHOs økonomibarometer.
– Det er en nedgang i aktiviteten. Det reflekteres i mindre behov for arbeidskraft og mindre annonser etter ledige jobber. Det betyr at flere mister jobben, og flere får større problemer med å få seg jobb, sier Oppegaard.

Dette bør Regjeringen gjøre:

  • Endre permitteringsreglene slik at det blir lettere for bedriftene å permittere.
  • Sørge for at det blir flere tiltaksplasser i det ordinære arbeidsmarkedet.

Oppegaard viser også til at vi fortsatt er i en situasjon med sterk arbeidsinnvandring. Det gir utslag i at vi har en arbeidsstyrke som vokser mer enn sysselsettingen. Det kommer til å føre til noe høyere arbeidsledighet.

Fastlandsbedriftene er hoggestabben

- Det er investeringene i bedriftene på fastlandet som tar støyten hver gang politikken strammes inn, sier avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes.

Investeringsnivået er svært lavt utenfor oljesektoren. NHO ber Produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø se nærmere på at bruttoinvesteringene i fastlandsnæringen ligger på bare 80 prosent av nivået i 2007.  Det er sterk vekst i investeringene i oljesektoren, og frisk vekst i boliginvesteringene.

Aarnes uttaler til Finansavisen at næringslivet nedprioriteres av bankene.
– Små og mellomstore bedrifter har for lav tilgang til kreditt, sier Aarnes.

Les hele saken

Reduksjonen i behovet for arbeidskraft vil påvirke lønnsveksten

Bedriftene kutter i innleid arbeidskraft

Vikarbruken går nå ned i flere bransjer. NHO tror reduksjonen i behovet for arbeidskraft vil påvirke lønnsveksten.

Avdempingen i den økonomiske veksten gjenspeiles i arbeidsmarkedet.

– I følge tall fra NAV er nedgangen størst innen bygg og anlegg med 27 prosent færre stillinger i år sammenliknet med samme periode året før. Nedgangen er også sterk for ingeniør og IKT-fag med 18 prosent etterfulgt av reiseliv og transport med en nedgang på 12 prosent, sier Torill Lødemel, avdelingsdirektør arbeidsmarked, NHO.

– I tøffere tider er vikarer og innleid arbeidskraft gjerne det første det kuttes i. Vi ser at dette skjer nå, sier Even Hagelien, fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service.

Les hele saken