Slik søker du om BIO-midler

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et omstillingstiltak som skal styrke kompetansen til de ansatte. Les vår guide om hvordan du skal søke.

Publisert 12.02.16

Arbeidslivspolitikk

- Dette er et tiltak som ikke er så godt kjent, og som vi tror flere bedrifter kan ha nytte av, sier avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i NHO.

Les vår guide til hvordan du skal søke.

Tiltaket er ment å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er særlig alvorlige for arbeidsmarkedet.

Gjennom dette tiltaket kan bedrifter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger, som et alternativ til permittering. Tiltaket ble tatt i bruk under finanskrisen med gode erfaringer.

Les mer på NAVs informasjonsside.

BIO-midler til Ulstein Group.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652