Bør utsette ny forskrift

Fra 1. juli blir lønnen til de som frakter varer på norske veier regulert av en ny forskrift, men hvilke tilfeller som faller innenfor og utenfor forskriften er uklart.

Konsekvensene av at tariffavtalen for godstransport allmenngjøres og reguleres i en ny forskrift er uviss. (Illustrasjonsbilde)

Publisert 30.06.15

Arbeidslivspolitikk

Konsekvensene en slik regulering vil ha er uvisse og det skaper i seg selv stor frustrasjon.

– Vi mener at konsekvensen av denne forskriften er uviss. Det vil være uheldig at den skal gjelde fra 1. juli når man ikke har klarlagt virkeområdet nærmere, sier Nina Melsom, advokat og avdelingsdirektør i NHO.

Uklare konsekvenser

Allerede i mai vedtok Tariffnemda at tariffavtaler for godstransport på vei skal allmenngjøres.

– NHO støttet ikke et vedtak om allmenngjøring i denne saken. Vi har også i ettertid ment at vi må vente med ikrafttredelse til det er gjort en nærmere vurdering av konsekvenser, og Tariffnemnda i større grad har avklart rekkevidden av vedtaket. Tariffnemda har imidlertid ikke hørt på oss, sier Melsom.

NHO tok dissens

Vedtaket i Tariffnemda ble fattet mot NHOs stemme fordi NHO mente lovens vilkår for allmenngjøring ikke var oppfylt, og at vedtaket ikke var et egnet virkemiddel.

Må gjennomgå hele ordningen

NHO ser en rekke utfordringer ved allmenngjøringsordningen, og har på generelt grunnlag sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor vi ønsker en gjennomgang av hele ordningen med allmenngjøring.

– Etter 11 år med allmenngjøring er det på høy tid at ordningen blir evaluert. Vi ønsker blant annet å vite virkningen av allmenngjøring på arbeidsmarkedets virkemåte og lønnsdannelse, sier Melsom.

– Vi ønsker også å evaluere om et så sentralt spørsmål som det å skulle regulere lønn og arbeidstid skal delegeres til en egen nemnd, og hvor saksbehandlingsreglene avviker så vidt mye fra en alminnelig lovprosess.

Les brevet fra NHO Arbeids- og sosialdepartementet om å se nærmere på ordningen med allmenngjøring.

Kjører egne jobber ut av landet - innlegg i DN fra Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport (krever abonnement).

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919