Skal arbeidsgiver betale borteboertillegg ved frivillig pendling?

Nei, sier Arbeidsretten. Denne uken ble Brødrene Langset AS frifunnet i en sak NHO/Norsk Industri har ført for retten. Dommen var enstemmig.

Illustrasjonsfoto: Langset.no

Illustrasjonsfoto: Langset.no

Publisert 09.03.15

Arbeidslivspolitikk

Brødrene Langset  er et bemanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere blant annet til verftsindustrien. Arbeidsrettens dom bygger på en fortolking av Industrioverenskomstens VO-del kapittel VIII, som bedriften er bundet av. Spørsmålet i saken var blant annet om de utleide arbeidstakerne hadde krav på "borte-tillegg" for arbeid utenfor bedrift.

I dommen av 9. mars fastslår Arbeidsretten at avdelingene Brødrene Langset AS opprettet med virkning fra februar 2010 er bedrifter etter overenskomstens § 8.1 første ledd. Arbeidstakere som er ansatt på de ulike avdelingene og utfører arbeid der, er da ikke på "arbeid utenfor bedrift" etter Industrioverenskomstens VO-del kapittel VIII. Bedriften plikter da ikke å betale for arbeidstakers reise eller kost og losji, og heller ikke "borte-tillegg".

Mange av arbeidstakerne har sitt hjemsted i Polen, og det følger av dommen at de blir vurdert som arbeidsinnvandrere og "frivillige pendlere". De er derfor ikke omfattet av tariffavtalens bestemmelser som gjelder for arbeidstakere som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften.

- Denne saken avklarer at arbeidstakere som selv velger å pendle ikke har krav på tillegg som om de var sendt ut på oppdrag. Det er en viktig og prinsipiell seier for oss. Frivillig pendling er noe annet enn at en bedrift sender ut arbeidstakere på oppdrag, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Les mer her 

Les hele dommen her