LO skyter langt over mål

LOs fagforeninger går til politisk streik mot regjeringens forslag til en forsiktig oppmyking av arbeidsmiljøloven. NHO er svært kritisk til gjennomføringen av streiken.

Svein Oppegaard kritiserer den politiske streiken.

Publisert 23.09.14

Arbeidslivspolitikk

Den som deltar i en politisk streik har ikke krav på lønn

Flere forbund innen LO har meddelt våre landsforeninger om at de støtter lokale initiativ om gjennomføring av en politisk streik tirsdag 23. september. 

Streiken er en politisk ytring mot Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.  NHO har akseptert at det foreligger adgang til politisk streik i denne saken.

- Men LO skyter langt over mål, mener direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

-  Vi ser at arbeidsmiljøloven har sine røtter og prinsipper tilbake til industrisamfunnet på 60- 70-tallet. At man nå i 2015 må gjøre noen endringer i den loven tror jeg er åpenbart for alle. Dette burde også LO ha forstått og derfor mener vi at denne streiken skyter helt feil, sier Oppegaard.

Se nærmere om hva politisk streik er

LO fremstår lite koordinerte

NHO er svært kritisk til måten streiken organiseres på. LO og forbundene fremstår som lite koordinerte i forhold til reglene om varsel om hvor, når og hvor lenge denne politiske streiken skal finne sted.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Du har krav på varsel så tidlig som mulig om hvem av dine ansatte som skal delta i politisk streik. Varslet gis enten ved at den tillitsvalgte meddeler bedriften eller at den enkelte selv gir beskjed. Illustrasjonsfoto: iStock.

Krav på tidlig varsel 

Bedriften har krav på varsel så tidlig som mulig om hvem som skal delta i en politisk streik. Varslet gis enten ved at den tillitsvalgte meddeler bedriften hvem som skal delta eller at den enkelte selv gir beskjed.

Politisk streik er ikke en streik mot bedriften

Vi anbefaler bedriften å kommunisere til alle at de må gi beskjed så raskt som mulig. Hensikten med bestemmelsen er at bedriften skal få så lang tid som mulig på å forberede seg på at ansatte vil forlate arbeidsplassen.

Det er ingen grunn til å akseptere at de ansatte må få tid helt opp til den aktuelle datoen før de bestemmer seg for om de vil delta i streiken eller ikke. Hvis bedriften ikke har fått beskjed, eller at beskjeden kommer så sent at det ikke er praktisk mulig å tilrettelegge arbeidet, vil fraværet kunne sies å være skoft.

Oppfordrer til lønnstrekk

Den som deltar i en politisk streik har ikke krav på lønn for tiden vedkommende er fraværende. Selv om det er snakk om kun få timer, oppfordrer vi alle våre medlemsbedrifter til å gjennomføre lønnstrekk.

Husk at politisk streik ikke er en streik mot bedriften, så her er streikebryteri ikke en problemstilling i forhold til de som er igjen på arbeid.

Kontakt oss

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Telefon
23088230