Dette må politikerne ta tak i

NHO- sjef Kristin Skogen Lund har en klar oppfordring til den nye regjeringen.

#205

- Arbeidplassene skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende kvinner og menn over hele landet, sier Skogen Lund. Fotograf: Martin Slottemo Lyngstad

Publisert 12.09.17

Arbeidslivspolitikk

- Den viktigste saken nå og i årene fremover må være hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Natt til tirsdag ble det klart at det blir fire nye år med en borgerlig regjering.

- Vi vil gratulere de borgerlige med valgseieren. Vi har samarbeidet godt i fire år og ser frem til å fortsette det samarbeidet, sier Skogen Lund.

Hun mener Erna Solberg og regjeringen har ført landet gjennom krevende tider på en god måte.

- Vi ser at det går bedre for norske bedrifter, men mye gjenstår fremdeles. Nå er det en del utfordringer Norge står overfor som jeg håper vi kan ta tak i.

Les også: - Mange politikere forstår ikke hvordan jobber skapes

Bedriftene som skaper jobbene

Ifølge Perspektivmeldingen vil vi trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Det er 20 000 nye jobber i året, omtrent like mange som det som jobber i Statoil globalt. Det vil si at vi må skape et nytt Statoil hvert år de neste ti årene om vi skal nå det målet.

Disse jobbene blir ikke vedtatt av politikere.

- De skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende kvinner og menn over hele landet. De brenner for å skape verdier, med den positive effekten at arbeidsplasser skapes, slik at vi kan opprettholde velferden vår, sier Skogen Lund.

Tre grunner til at vi trenger flere arbeidsplasser

  1. Vi trenger dem fordi vi har for mange ledige hender i dag.
  2. Vi trenger mer nyskaping fordi noen av dagens næringer vil ansette færre fremover.
  3. Og vi trenger dem fordi det at folk er i jobb betaler for alle de godene vi nyter godt av som samfunn.

-  Vi forventer også at politikerne tar Perspektivmeldingen innover seg og står for en ansvarlig pengebruk de neste årene, legger Skogen Lund til.

Les også: Se hvor mye din bedrift bidrar til samfunnet

I tillegg mener NHO:

  • Offentlig sektor må effektiviseres.
  • EØS-avtalen må ligge fast. Den er en forutsetning for velferd og å sikre jobber. Det må vi ta vare på.
  • Vi må inkludere flere i jobb. Vi må ha tiltak ikke bare for helse, men også for kompetanse- og mestringsbrister.
  • Vi må sørge for at norske arbeidstakere har den riktige kompetansen til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Satsingen på yrkesfag og teknologiutdanningen må styrkes og vi må utvikle en utdanning tilpasset næringslivets behov.
  • Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at Nasjonal transportplan (NTP) følges opp med bevilgninger, allerede i statsbudsjettet denne høsten.