NHO er fornøyd med regjeringens åpning for lettere adgang til midlertidig ansettelser

Adgang til midlertidig ansettelser er nødvendig for å sikre bedriftenes fleksibilitet, sier Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og avdelingsdirektør Arbeidsliv, Alf Åge Lønne, fra dagens høring om Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (skjermdump fra direkteoverføring via regjeringen.no).

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og avdelingsdirektør Arbeidsliv, Alf Åge Lønne, fra høring om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (skjermdump fra direkteoverføring via regjeringen.no).

Publisert 21.01.15

Arbeidslivspolitikk, SMB

Midlertidige ansettelser

NHO mener at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi mener økt mulighet til midlertidige ansettelser kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for norsk økonomi. Det kan også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge og andre grupper som står utenfor. Derfor må dagens
regler om midlertidig ansettelse beholdes.

Les mer:

- Regjeringens forslag til nye muligheter for midlertidige ansettelser er en sentral brikke i moderniseringen av arbeidsmiljøloven, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Nye muligheter for midlertidige ansettelser kan skape flere jobber og få flere ut i arbeid.

– Jeg tror vi hadde ansatt nye folk tidligere hvis vi hadde hatt muligheten til å teste markedet ved å ansette midlertidig i en periode, sier Monica Heggelund, daglig leder ved Evidensia Oslo dyresykehus.

Arbeidstid

Mer fleksible arbeidstidsordninger gjør at bedriftene kan tilpasse arbeidskraftsbehovet mer hensiktsmessig etter produksjonen, og er spesielt viktig for bedrifter som opplever produksjonstopper og sesongsvingninger. Det handler om å kunne bruke verdens dyreste arbeidskraft mest effektivt.

Det er ikke snakk om å øke den totale arbeidsmengden, men å øke fleksibiliteten til å fordele arbeidstiden innenfor de allerede avtalte rammene.

Les mer:

Moderate endringer i arbeidsmiljøloven er et gode for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidstid - NHOs forslag til nye arbeidstidsbestemmelser

Aldersgrenser

NHO mener det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år, og senere 75 år. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb starter regjeringen i feil ende. For å oppnå dette må vi satse på 60-åringene. Det å heve aldersgrensene utover 70 år vil kunne vanskeliggjøre dette arbeidet. Å heve grensen er symbolpolitikk som kan virke mot sin hensikt

Les mer:

Grensen på 70 år bør stå

Feil å heve aldergrensen

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385