ARBEIDSTILSYNET

Ditt svar er viktig

I disse dager mottar du som NHO-medlem en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er ledd i et forskningsprosjekt som ser nærmere på bedriftenes erfaringer med Arbeidstilsynet.

Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO.

Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth

Publisert 18.05.15

Arbeidslivspolitikk

- Det er viktig for oss at så mange som mulig tar seg tid til å besvare denne undersøkelsen. NHO har mottatt relativt mange bekymringsmeldinger fra NHOs medlemsbedrifter, knyttet til erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsbesøk, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO.

For at vi skal kunne tale bedriftenes sak, er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen.

Grunnlag for å tale NHO-bedriftenes sak

- For at vi skal kunne tale bedriftene sak overfor myndighetene trenger vi også statistiske data/forskning å vise til.  Vi har derfor, gjennom NHOs Arbeidsmiljøfond, igangsatt et forskningsprosjekt som skal kartlegge bedriftenes erfaring med tilsyn fra Arbeidstilsynet, sier han.

Han legger til at Sintef gjennomfører undersøkelsen og utformer sluttrapporten for NHO.

Verdt å merke seg

Lønne viser til at Arbeidstilsynet har en serviceerklæring som blant annet sier at tilsyn skal fungere veiledende for bedriftene. I henhold til denne erklæringen har bedriftene rett til å få forklart innhold i lover og forskrifter - og i tilsynsrapporter. Bedriftene har videre krav på å få en objektiv behandling av tilsynet, innsyn i dokumenter og adgang til å klage på vedtak.  - Dette er det kanskje ikke så mange som er klart over, sier Lønne.

Bakgrunn for utforming av spørsmålene

I forkant av utforming av spørsmålene, har Sintef gjort følgende grunnarbeid:

  • Intervju med medlemsbedriftenes erfaringer med besøk fra Arbeidstilsynet.
  • Vært med Arbeidstilsynet på tilsynsbesøk ute på bedrift.
  • Intervju med Arbeidstilsynet.

Det vil ta omtrent fem minutter å besvare undersøkelsen som stiller 25 spørsmål.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652