Elektrofag-avtale utvidet

Landsoverenkomsten for elektrofagene er blitt utvidet til også å gjelde for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. 

Publisert 18.03.15

Arbeidslivspolitikk

Det var Tariffnemnda som 3.februar vedtok en såkalt delvis allmenngjøring av overenskomsten fra 1.januar av. 

Allmenngjøringsvedtaket vil omfatte minstelønnssatsen, skifttillegg samt dekning av utgifter reise, kost og losji.

 Du finner forskriften her