Enklere for bedriftene

Enklere innrapportering til NAV og endringer i sanksjonsreglementet er noe av de nye endringene som gjør det lettere for bedriftene i oppfølgingen av sykmeldte. –Dette er en stor og viktig seier for NHOs medlemsbedrifter, sier Kristin Skogen Lund. 

Publisert 26.05.14

Arbeidslivspolitikk, SMB

Regjeringen la fredag frem en ny lovproposisjon om forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Endringene innebærer blant annet en lettelse for bedriftene som nå slipper innrapportering til NAV etter at arbeidstaker har hatt  ni ukers fravær. Også påfølgende sanksjoner om rapporten ikke ble sendt inn eller kom på avveie, fjernes i det nye regelverket.  -Forenklingene er et resultat av målrettet arbeid fra NHOs side og av ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Fokus kan igjen rettes mot det konkrete oppfølgingsarbeidet som skal skje på den enkelte arbeidsplass og ikke en masse unødvendig papirarbeid, det er vi svært fornøyd med, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Les mer om de nye reglene i Arbeidsdepartementets pressemelding