Reise, kost og losji: ESA støtter NHO

NHO er godt fornøyd med at ESA nå innleder formell sak mot Norge knyttet til Norges regler for utstasjonerte arbeidere.

Advokat Margrethe Meder

Advokat Margrethe Meder, avdelingsdirektør i NHO.

Publisert 25.10.16

Arbeidslivspolitikk

- Dette er i tråd med den oppfatning vi har hatt helt siden 2008, sier avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO.

- I dag er det slik at norske regler, ved allmenngjøringsforskrifter, krever at arbeidsgivere betaler reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien, på byggeplasser og i renholdsbransjen. ESA mener at slike regler er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester og med utstasjoneringsdirektivet.

Det var NHO som i 2013 ba ESA se på lovligheten av de norske reglene, etter at Høyesterett kom til at allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien var i overensstemmelse med EØS-avtalen. 

- I strid med fri flyt

- Vi mener at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med bestemmelser om fri flyt av tjenester og med utstasjoneringsdirektivet, sier Meder som mener at ESA nå gir NHO og verftsindustrien langt på vei rett.

- NHO har overfor Arbeids- og sosialdepartementet flere ganger tatt til orde for å se på allmenngjøringsordningen, uten at dette så langt har skjedd, sier direktør Nina Melsom.

ESA-brev til Norge

ESA har tirsdag sendt et formelt åpningsbrev til Norge, som er det første skrittet i en traktatsbruddsak mot et EFTA-land. Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre.

- Dette er starten på en formell prosess. Vi ser fram til å motta Norges synspunkter, så vi kan ha en konstruktiv meningsutveksling og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.