ESA krever svar fra regjeringen

NHO har klaget på regler om reise, kost og losji i verftsindustrien, og får langt på vei støtte fra ESA.

Avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

Publisert 24.08.15

Arbeidslivspolitikk

Etter Høyesteretts dom i verftssaken i 2013, om allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien, sendte NHO en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Vår påstand var at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefrihet i EØS-avtalen.

ESA gir nå NHO og verftsindustrien langt på vei rett. I den foreløpige vurdering av saken mener de at reglene om reise, kost og losji i tre norske allmenngjøringsforskrifter er i strid med EØS-retten.

ESA har bedt om Arbeids- og sosialdepartementets forklaring innen 25. september.

– NHO ser frem til videre utvikling i saken. Vi håper selvsagt at regjeringen lytter til ESA når den gir sine synspunkter til ESA om en måned, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klage-til-esa-om-allmenngjoring-av-regler-om-reise-kost-og-losji/id2435344/