Et NAV av muligheter?

– NAV må bli bedre på det de skal gjøre. Å gi en etat med store problemer nye oppgaver er ikke en god strategi, sier Svein Oppegaard i NHOs høringssvar til sluttrapporten fra Vågeng-utvalget.

Publisert 09.09.15

Arbeidslivspolitikk

Denne uken leverte NHO sitt høringssvar til sluttrapporten Et NAV med muligheter fra ekspertutvalget som har sett på organiseringen av etaten.

Arbeidsminister Robert Eriksson satte i gang en storstilt gjennomgang av NAV i 2014. Leder for utvalget har vært tidligere KS-direktør og nå direktør for SIFO, Sigrun Vågeng.

Store deler av rapporten handler om organisatoriske forhold i NAV det er vanskelig å ha klare oppfatninger av utenfra. Derfor har NHO valgt å heve blikket og se på de større utfordringene.

Nær 650.000 årsverk omfattes av de helserelaterte ordningene gjennom NAV. Dette er over sju ganger så mange som er helt arbeidsledige i NAVs statistikk.

– Det er ingen tvil om at A-en i NAV har blitt borte. For at etaten skal bli bedre på å få folk over fra trygd og inn i arbeid må medarbeidernes kompetanse om arbeidsmarkedet økes. Men løsningen er ikke at NAV skal gjøre alt selv. Allerede i dag har vi et meget velfungerende samarbeid med eksterne tiltaksleverandører. Mange av våre bedrifter er veldig godt fornøyd med den oppfølgingen de får gjennom Ringer i Vannet-prosjektet, og vi har klart å skape en trygg rekrutteringsvei, sier han.

– Løsningen må være at vi spiller hverandre gode og utvikle samarbeidet for å oppnå bedre resultater, nemlig at flere kommer seg inn i arbeidslivet, sier Oppegaard.

Dette mener NHO:

  • Av konkrete forslag i utredningen har NHO gitt sin støtte til å slå sammen NAV-kontorer til større enheter.
  • Vi er åpne for å lage en database til bruk for arbeidsgivere og arbeidstakere, men har presisert at det ikke må medføre mer rapportering fra bedriftene. Det må heller ikke komme i konkurranse med private arbeidsformidlere.
  • NHO har gått imot å trekke arbeidsmarkedsopplæringen og arbeidslivssentrene inn i NAV.

Les hele NHOs høringssvar.

Les rapporten Et NAV med muligheter.